Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Đăng Dờn
dc.contributor.authorNguyễn Quốc Anh
dc.date.accessioned2016-12-15T10:05:30Z-
dc.date.available2016-12-15T10:05:30Z-
dc.date.issued2003
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47445-
dc.descriptionTài chính
dc.description.abstractCơ sở lý luận về NHTM và vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Thực trạng về hoạt động ngân hàng ghóp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qu
dc.format.medium64 Tr.
dc.language.isovie
dc.subjectTín dụng ngân hàng
dc.titleMột số giải pháp chủ yếu mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung cấp vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tên địa bàn TPHCM giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.7
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.