Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47623
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Quang Thu
dc.contributor.authorNguyễn Nhật Hấn
dc.date.accessioned2016-12-15T10:06:10Z-
dc.date.available2016-12-15T10:06:10Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50004722
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47623-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractTổng quan về đề tài; Lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Hàm ý cho nhà quản trị và kết luận
dc.format.medium53 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGắn kết tổ chức
dc.subjectNhân viên
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệp
dc.titleẢnh hưởng của các yếu tố văn hóa Công ty đến sự gắn bó của nhân viên trong ngành thiết kế vi mạch tại TP.HCM : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC658.409
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.