Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48812
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh Phi Hổ-
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hạnh-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:08:08Z-
dc.date.available2016-12-15T10:08:08Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.otherBarcode: K50002381-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48812-
dc.descriptionDevelopment Economics = Kinh tế phát triển-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về tăng trưởng, phát triển kinh tế và nghèo đói. Tổng quan về kinh tế xã hội và tình trạng nghèo đói tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu tại Thái Nguyên và gợi ý một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Thái Nguyên-
dc.format.medium86 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiảm nghèo đói-
dc.subjectNguyên nhân-
dc.subjectChính sách-
dc.subjectInvestment planning-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.titleNghèo đói ở nông thôn tỉnh Thái Nguyên: các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC362.5-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.