Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô Thị Ánh-
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Lan Vy-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:08:24Z-
dc.date.available2016-12-15T10:08:24Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/48962-
dc.descriptionCơ sở lý thuyết về động viên nhân viên và mô hình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu và phân tích kết quả nghiên cứu; Các kiến nghị nhằm nâng cao mức độ động viên nhân viên.-
dc.format.medium76 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sự-
dc.subjectĐộng viên nhân viên-
dc.titleNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên trong công việc tại các doanh nghiệp tên địa bàn TPHCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.314-
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanh-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.