Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhước Minh Hiệp-
dc.contributor.authorNguyễn Đình Minh-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:08:53Z-
dc.date.available2016-12-15T10:08:53Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50003258-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49203-
dc.descriptionBusiness Administration = Quản trị kinh doanh-
dc.descriptionXác định và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chuyên ngành Tổ chức nhân sự của sinh viên. Đề xuất các kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên trong quyết định lự-
dc.format.medium80 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectAttitudes-
dc.subjectSinh viên-
dc.subjectStudents-
dc.subjectThái độ-
dc.titleNghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn chuyên ngành Tổ chức nhân sự của sinh viên Học viện Hành chính-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC378.1-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.