Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ Văn Nhị-
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Mai Kim-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:08Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:08Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.otherBarcode: K50002335-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49349-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1012246~S8-
dc.description.abstractCơ sở lý luận về kết quả kinh doanh. Thực trạng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh áp dung cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và những khác biệt so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Các giải pháp liên quan đến việc đề xuất lập và trình bày báo cáo kết q-
dc.format.medium78 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chính-
dc.subjectKế toán doanh nghiệp-
dc.titleNghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC657.3-
ueh.specialityAccounting = Kế toán-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.73 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.