Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi Kim Yến
dc.contributor.authorNguyễn Thái Sơn
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005019
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49612-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractTổng quan về tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán; Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam; Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán
dc.format.medium85 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
dc.subjectKinh tế vĩ mô
dc.subjectThị trường chứng khoán
dc.titlePhân tích ảnh hưởng của nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số Viinidex trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.632
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.