Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi Kim Yến
dc.contributor.authorNguyễn Thái Sơn
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:37Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50005019
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49612-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractTổng quan về tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán; Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam; Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán
dc.format.medium85 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKinh tế vĩ mô
dc.subjectThị trường chứng khoán
dc.titlePhân tích ảnh hưởng của nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số Viinidex trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.632
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.