Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49706
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang
dc.contributor.authorBùi Thị Lệ Thủy
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:46Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:46Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherBarcode: K50008181
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49706-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.description.abstractThực trạng . Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình Svar và TVP-VAR
dc.format.medium61 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLạm phát
dc.titlePhân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình Svar và TVP-VAR
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.41
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.