Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49904
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang-
dc.contributor.authorNguyễn Minh Hùng-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:10:07Z-
dc.date.available2016-12-15T10:10:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.otherBarcode: K50002747-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49904-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
dc.description.abstractLý thuyết về phân tích chỉ số tài chính và phân tích nhân tố. Các nghiên cứu trên thế giới về việc ứng dụng phân tích nhân tố phân tích tài chính. Mô hình phân tích nhân tố dựa trên các chỉ số tài chính trong trường hợp đánh giá hiệu quả của các doanh ng-
dc.format.medium42 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectPhân tích chỉ số-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titlePhân tích nhân tố các chỉ số tài chính Ngành Sản xuất Vật liệu Xây dựng-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.15-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.