Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49949
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương Thị Hồng-
dc.contributor.authorĐoàn Minh Thảo-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:10:12Z-
dc.date.available2016-12-15T10:10:12Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006505-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49949-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1017804~S8-
dc.description.abstractTổng quan. Thực trạng và giải pháp phân tích tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty cổ phần bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM-
dc.format.medium65 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCapital-
dc.subjectĐánh giá-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.subjectEvaluation-
dc.subjectVốn-
dc.titlePhân tích tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty cổ phần bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.15-
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàng-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.