Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Duy Nghĩa-
dc.contributor.authorNguyễn Nguyệt Quế-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:43Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.otherBarcode: K50007503-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50865-
dc.description.abstractLuận văn nêu nên các cơ sở lý luận về sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Quá trình nghiên cứu luận văn đã khẳng định vai trò tham gia của người dân trong tất cả các khâu, từ đóng góp ý kiến đến trực tiếp thực hiện và duy tu, bảo dưỡng-
dc.format.medium44 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.titleSự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trường hợp nghiên cứu xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long-
dc.typeMaster's Theses-
ueh.specialityPublic Policy = Chính sách công-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.