Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Ngọc Hùng
dc.contributor.authorLê Thị Thu Hằng
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:53Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:53Z-
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherBarcode: K50006891
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50945-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 2014
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2014
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendix
dc.description.abstractCơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển kinh tế. Phương pháp nghiên cứu: đưa ra mô hình biến phụ thuộc là tăng trưởng kinh tế, biến độc lập là số người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tăng trưởng số lao động. Mô hình chạy biến ARDL. Kết quả nghiê
dc.format.medium59 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectEconomic growth
dc.subjectTăng trưởng kinh tế
dc.titleTác động của các yếu tố nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC331.11
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.