Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50946
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang
dc.contributor.authorNguyễn Thị Cẩm Hồng
dc.date.accessioned2016-12-15T10:11:53Z-
dc.date.available2016-12-15T10:11:53Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50004526
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/50946-
dc.descriptionTài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractCác bằng chứng thực nghiệm ; Phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu
dc.format.medium52 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếu
dc.subjectGiá trị
dc.titleTác động của các yếu tố rủi ro tài chính lên dự báo tỷ suất sinh lợi cổ phiếu : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.63221
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.