Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51127
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi Thị Mai Hoài
dc.contributor.authorVõ Thị Ngọc Hân
dc.date.accessioned2016-12-15T10:12:13Z-
dc.date.available2016-12-15T10:12:13Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherBarcode: K50008857
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51127-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2016
dc.descriptionThesis -- University of Economic Ho Chi Minh City, 2016
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.descriptionIncludes bibliographical references and appendix
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu tác động của nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo đến thu nhập của người dân thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân. Trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý cho chính sách nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo đến thu nhập c
dc.format.medium59 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách của chính phủ
dc.subjectGovernment Policy
dc.subjectNghèo
dc.subjectPoverty
dc.titleTác động của nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo đến thu nhập của người dân thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC362.5
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.