Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51259
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Thị Ngọc Trang
dc.contributor.authorĐoàn Thị Bích Vân
dc.date.accessioned2016-12-15T10:12:28Z-
dc.date.available2016-12-15T10:12:28Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherBarcode: K50007522
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51259-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.descriptionFinance - Banking
dc.descriptionLuận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
dc.descriptionThesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015
dc.descriptionGồm tài liệu tham khảo và phụ lục
dc.description.abstractLuận văn thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của tự do kinh tế, chất lượng quy định và gánh nặng thuế lên thu nhập bình quân đầu người. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện dựa trên mô hình hồi quy đa biến, sử dụng biến phụ thuộc là thu nhập b
dc.format.medium66 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectEconomic growth
dc.subjectTăng trưởng kinh tế
dc.titleTác động của tự do kinh tế, chất lượng quy định và gánh nặng thuế lên thu nhập bình quân đầu người: Phân tích chi các quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình và thu nhập cao
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC339.5
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.