Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần Kim Dung-
dc.contributor.authorDương Tấn Kha-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:12:58Z-
dc.date.available2016-12-15T10:12:58Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherBarcode: K50006319-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51537-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1017566~S8-
dc.description.abstractĐề tài nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả làm việc nhóm trong hệ thống Saigon Co.op. Ngoài ra, đề tài này cũng nghiên cứu mối quan hệ các đặc điểm các nhân (giới tính, độ tuổi,…) với hiệu quả làm việc nhóm-
dc.format.medium63 tr.-
dc.language.isoVietnamese-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLàm việc nhóm-
dc.subjectNhân viên-
dc.subjectStaff-
dc.subjectTeamwork-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm trong hệ thống liên hiệp hợp tác xã thương mại Tp. Hồ Chí Minh-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC658.3145-
ueh.specialityBusiness Administration = Quản trị kinh doanh-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.