Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương Thị Hồng
dc.contributor.authorNguyễn Khả Đông
dc.date.accessioned2016-12-15T10:14:00Z-
dc.date.available2016-12-15T10:14:00Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherBarcode: K50004247
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51966-
dc.descriptionTài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
dc.description.abstractLý thuyết về lạm phát và mô hình Var; Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn 1990-2012 và kiểm định các nhân tố tác động; Một số gợi ý chính sách góp phần kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
dc.format.medium65 Tr.
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLạm phát
dc.subjectMô hình Var
dc.subjectTiền tệ
dc.titleỨng dụng mô hình Var kiểm định các nhân tố tác động lạm phát ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.41
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.