Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm Duy Nghĩa-
dc.contributor.authorNguyễn Phương Lam-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:25:55Z-
dc.date.available2016-12-15T10:25:55Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.otherBarcode: K50003892-
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52042-
dc.descriptionPublic Policy = Chính sách công-
dc.description.abstractGiới thiệu; Phương pháp luận và khung phân tích; Phân tích mối quan hệ mua bán nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân; Kiến nghị chính sách tăng cường vai trò của nhà nước nhằm giảm rủi ro trong thực hiện hợp đồng mua bán nông sản-
dc.format.medium55 tr.-
dc.language.isovie-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách nông nghiệp-
dc.subjectNông thủy sản-
dc.subjectQuản lý nhà nước-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.subjectInvestment planning-
dc.titleVai trò của quản lý nhà nước nhằm giảm rủi ro trong thực hiện hợp đồng mua bán cá tra giữa nông dân và doanh nghiệp-
dc.typeMaster's Theses-
dc.subject.DDC338.18-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.