Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54558
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Đăng Thụyen
dc.contributor.authorTrần Văn Phongen
dc.date.accessioned2017-08-10T09:21:42Z-
dc.date.available2017-08-10T09:21:42Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001070-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024638~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54558-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractĐề tài sử dụng thống kê mô tả và mô hình hồi quy để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích của việc tham gia Tổ kinh tế hợp tác ở 5 x trên địa bàn huyện Trà cú. Đề tài này cũng dựa trên một số khái niệm, cơ sở lý thuyết liên quan đến tổ kinh tế hợp tác. Căn cứ vào các nghiên cứu trước, tác giả phân tích tổng hợp đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tổ kinh tế hợp tác. Nghiên cứu được thực hiện dựa vào số liệu thu nhập sơ cấp với bảng câu hỏi phỏng vấn được thiết kế trên cơ sở mô hình nghiên cứu đưa ra số phiếu phát ra và thu vào có giá trị sử dụng đưa vào phân tích là 231. Sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được phân tích từ kết quả thông kê mô tả và mô hình hồi quy. Kết quả phân tích thống kê mô tả cho thấy lý do hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác mong muốn có lợi nhuận cao hơn so với hộ không tham gia Tổ kinh tế hợp tác; tham gia Tổ kinh tế hợp tác giúp làm giảm chi phí của chủ hộ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất, sản phẩm làm ra có đầu ra ổn định và giá bán sản phẩm sẽ tốt hơn. Kết quả hồi quy và kiểm định của mô hình cho thấy cho thấy các các nhân tố ảnh hưởng đến việc hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện Trà Cú như: diện tích đất, kinh nghiệm, giới tính chủ hộ, trình độ học vấn của hộ, trình độ học vấn của tổ trưởng, số lượng thành viên tham gia Tổ hợp tác. Đồng thời việc Hỗ trợ của Tổ kinh tế hợp đối với hộ tham gia Tổ kinh tế hợp tác như: Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất; Hỗ trợ cho vay vốn; Hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Hỗ trợ tham quan, học tập các mô hình ở các địa phương khác; Hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ thông tin giá cản nông sản; tiêu thụ hoặc hỗ trợ tiêu thụ nông sản của hộ.en
dc.format.medium60 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKinh tế nông nghiệpen
dc.subjectArgricultural economicen
dc.subjectHiệu quả sản xuấten
dc.subjectProduction efficiencyen
dc.subjectHợp tác xã nông nghiệpen
dc.subjectArgricultural cooperativesen
dc.titleVai trò của Tổ hợp tác đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.