Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Thị Khoa Trươngen
dc.contributor.authorPhạm Thị Hồng Khoaen
dc.date.accessioned2017-08-21T06:50:38Z-
dc.date.available2017-08-21T06:50:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002428-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025197~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54653-
dc.descriptionChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractXem xét mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong ngắn hạn. Xem xét mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong dài hạn. Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế đã được nghiên cứu từ rất lâu. Đa phần các nghiên cứu kết luận rằng, về tổng thể phát triển tài chính có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại đưa ra kết quả là phát triển tài chính gây cản trở tăng trưởng kinh tế. Trong luận văn này, tác giả áp dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARDL để đánh giá tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả đạt được khi xem xét mối quan hệ tuyến tính cho thấy rằng phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ quý I năm 2000 đến quý IV năm 2015 có mối quan hệ ngược chiều trong dài hạn. Kết quả này gần như phù hợp với Loayza và Ranciere (2006), đã tìm ra rằng phát triển tài chính có ảnh hưởng âm đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn không phải trong dài hạn.en
dc.format.medium60 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhát triển tài chínhen
dc.subjectFinancial developmenten
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen
dc.subjectEconomic growthen
dc.titleGiữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không? Bằng chứng tại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.