Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Vinhen
dc.contributor.authorĐoàn Vũ Cườngen
dc.date.accessioned2017-08-24T01:02:32Z-
dc.date.available2017-08-24T01:02:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000990-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024740~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54681-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý côngen
dc.description.abstractQuá trình tham gia XDNTM của các hộ gia đình trên địa bàn huyện Vân Canh có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của Chương trình này và cũng còn nhiều hạn chế bất cập mà chính quyền địa phương, cũng như người dân cần phối hợp thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình đối với CTXDNTM. Tuy nhiên, nghiên cứu nhận thấy việc tham gia và mức độ tham gia đóng góp vào bất kỳ một hoạt động nào đó của công trình NTM của hộ gia đình cũng đều có tác động đáng kể đến thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống đối với các hộ gia đình tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu tác động của các yếu tố đến sự tham gia đóng góp của hộ gia đình vào CTXDNTM tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bằng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy Probit, nghiên cứu đã chỉ ra có 9 yếu tố trong mô hình có mức ý nghĩa để giải thích cho sự tham gia đóng góp của hộ gia đình đối với CTXDNTM tại địa phương, và mức độ đóng góp của các yếu tố này đối với khả năng tham vào CTXDNTM là khác nhau, trong đó 3 yếu tố: Lợi ích từ chương trình NTM mang lại (LOIICH), trình độ học vấn của chủ hộ (TDHOCVAN) và thông tin minh bạch (TTINMB) được các hộ gia đình đánh giá là có tác động lớn nhất đến sự tham gia vào CTXDNTM; các yếu tố về tuổi của chủ hộ (TUOI), số nhân khẩu trong hộ (NKHAU) có tác động ngược chiều đến sự tham gia đóng góp CTXDNTM. Riêng các biến giới tính của chủ hộ (GIOITINH), đất sản xuất (DATSX) không có ý nghĩa thống kê trong mô hình.en
dc.format.medium50 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien
dc.subjectNew rural constructionen
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động đến sự tham gia đóng góp của hộ gia đình vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Địnhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.