Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Hùngen
dc.contributor.authorNguyễn Thế Khangen
dc.date.accessioned2017-08-24T08:11:21Z-
dc.date.available2017-08-24T08:11:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherbarcode: 1000001041-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024526~S4-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54704-
dc.descriptionChuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngen
dc.description.abstractkhái quát thực trạng vấn đề tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, mô tả về mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng cũng như các vấn đề khác như xuất khẩu, lao động….Đặc biệt, nội dung chương cũng phản ánh sâu sắc vấn đề bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam, phân tích những nguyên nhân, cũng như chỉ ra mối quan hệ giữa tăng trưởng và bất bình đẳng trong thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam. Trong chương 4, luận án tiến hành chạy mô hình hồi quy để tìm kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong dài hạn đầu tư tư nhân trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, lao động và độ mở thương mại có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài có đóng góp mạnh nhất vào tăng trưởng. Tuy nhiên, đầu tư công lại có tác động âm đến tăng trưởng kinh tế. Trong ngắn hạn thì chưa có bằng chứng để kết luận vì các hệ số ước lượng không có ý nghĩa thống kê ngoại trừ yếu tố lao động và độ mở thương mại tác động nghịch chiều đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, giữa các vùng ở Việt nam cũng đang có xu hướng hội tụ thu nhập bình quân đầu người. Trong đó, các nguồn đầu tư đều có tác động một cách tích cực đến tốc độ hội tụ thu nhập giữa các vùng, đóng góp nhiều nhất vào việc hội tụ thu nhập giữa các vùng đó là đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công. Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả trình bày những đóng góp của luận án, cũng như khuyến nghị những chính sách cần thiết cho các nhà hoạch định trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhằm hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cân đối hài hòa trong việc phát triển các vùng, miền của Việt Nam.en
dc.format.medium130 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen
dc.subjectEconomic growthen
dc.subjectHội tụ thu nhậpen
dc.subjectIncome converganenceen
dc.subjectĐầu tưen
dc.subjectInvestmenten
dc.titleTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Namen
dc.typeDissertationsen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeDissertations-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:DISSERTATIONS
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.