Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen
dc.contributor.authorLê Thị Thanh Trangen
dc.date.accessioned2017-09-05T09:19:52Z-
dc.date.available2017-09-05T09:19:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002516-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025271~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54746-
dc.descriptionChuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngen
dc.description.abstractTác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tác động của nền tài chính phát triển đối với hiệu quả của chính sách tiền tệ. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình Arellano và Bond trên nền tảng phương pháp GMM cho bộ dữ liệu bảng từ 9 quốc gia đang phát tiển ở Châu Á trong giai đoạn từ 1991 - 2015, với kỳ quan sát tính theo năm. Khi đánh giá tác động của nền tài chính phát triển đối với hiệu quả của chính sách tiền tệ, kết quả đưa ra tài chính phát triển có tác động đến hiệu quả của chính sách tiền tệ (ở cả hai cách tính đại diện chính sách cung tiền và tài chính phát triển). Điều này có nghĩa tài chính phát triển ở các quốc gia đang phát triển ở Châu Á sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách tiền tệ hay nói cách khác tài chính phát triển khuyến khích gia tăng hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng mở rộng xem xét độ trễ của tác động tài chính phát triển thông qua kiểm định đồng liên kết trên dữ liệu bảng, kết quả cho thấy có tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa tài chính phát triển và hiệu quả của chính sách tiền tệ (trên cả hai tính đại diện tài chính phát triển).en
dc.format.medium66 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách tiền tệen
dc.subjectMonetary policyen
dc.subjectChâu Áen
dc.subjectAsiaen
dc.titleTác động của nền tài chính phát triển đến hiệu quả của chính sách tiền tệ tại các nước đang phát triển ở Châu Áen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.