Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55303
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Huỳnh Phướcen
dc.contributor.authorNguyễn Phong Minhen
dc.date.accessioned2017-09-18T07:25:24Z-
dc.date.available2017-09-18T07:25:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000919-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024699~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55303-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ điều hành cao cấp)en
dc.description.abstractTác giả tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang bằng phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Kết quả cho thấy, các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang gồm có 59 4 nhóm yếu tố đó là: môi trường kinh tế, văn hóa xã hội; chất lượng người lao động; tình hình giáo dục đào tạo và pháp luật lao động và chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang gồm có 5 nhóm yếu tố đó là: tình hình tuyển dụng lao động; công tác đào tạo và phát triển lao động; công tác phân tích và đánh giá kết quả công việc; môi trường làm việc và quan hệ lao động; lương thưởng và phúc lợi doanh nghiệp. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 7 doanh nghiệp doanh nghiệp chế biến thủy sản trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang và 199 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp để đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Trên cơ sở kết hợp giữa số liệu thứ cấp và khảo sát thực tế, tác giả đánh giá những hạn chế và nguyên nhận hạn chế, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang.en
dc.format.medium75 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman Resources managmenten
dc.subjectDoanh nghiệp chế biến thủy sảnen
dc.subjectSeafood processing enterpriseen
dc.titleNâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp chế biến thủy sản trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.