Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Quang Cườngen
dc.contributor.authorBùi Thị Tuyếten
dc.date.accessioned2017-10-09T09:30:15Z-
dc.date.available2017-10-09T09:30:15Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002578-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025282~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55552-
dc.descriptionChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu về các yếu tố tác động đến phần trăm số thuế thu được trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các quốc gia nhóm thu nhập trung bình thấp giai đoạn 2002-2014. Các yếu tố được tác giả đưa vào mô hình để kiểm tra mối tương quan với biến phụ thuộc bao gồm giá trị trễ của biến phụ thuộc, GDP bình quân đầu người, độ mở thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ trọng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp trong GDP, tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GDP, lạm phát, quyền chính trị, quyền tự do dân sự, tỷ lệ đi học, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong ở trẻ em, viện trợ, nợ công. Bộ dữ liệu thỏa tất cả các kiểm định để áp dụng phương pháp DGMM. Kết quả hồi quy cho thấy giá trị trễ của biến phụ thuộc, GDP bình quân đầu người, độ mở thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GDP, quyền tự do dân sự, tỷ lệ đi học, nợ công có tác động đồng biến với biến phụ thuộc. Ngược lại, tỷ trọng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp trong GDP, lạm phát, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong ở trẻ em, viện trợ có tác động nghịch biến với biến phụ thuộc. Nghiên cứu không những khẳng định lại tác động của các biến truyền thống mà còn mở rộng mô hình của Castro và Camarillo (2014) bằng việc thêm vào các yếu tố lạm phát, viện trợ và nợ công. Các biến này đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộcen
dc.format.medium64 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectThuếen
dc.subjectTaxen
dc.subjectQuốc gia thu nhập trung bình thấpen
dc.subjectLow middle income countriesen
dc.titleCác yếu tố tác động đến số thu thuế của các nước thu nhập trung bình thấpen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.