Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55620
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng An Quốcen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngânen
dc.date.accessioned2017-10-16T09:18:23Z-
dc.date.available2017-10-16T09:18:23Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000232-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1021174~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55620-
dc.descriptionPolitical Economics = Kinh tế chính trịen
dc.description.abstractHệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước và công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh; Phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, những mặt tích cực cũng như những hạn chế, bất cập; Đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp đổi mới công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Naien
dc.format.medium93 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân sáchen
dc.subjectBudgeten
dc.subjectQuản lýen
dc.subjectManagementen
dc.subjectPublic finance-
dc.subjectTài chính công-
dc.titleĐổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Naien
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.