Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55703
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Kim Yếnen
dc.contributor.authorLê Đại Thànhen
dc.date.accessioned2017-10-20T01:05:08Z-
dc.date.available2017-10-20T01:05:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003130-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025589~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55703-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractNghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo lường bởi biến phụ thuộc ROA và ROE, tác giả sử dụng các biến độc lập là Ln(tổng tài sản)(TA), VCSH/Tổng tài sản(CA), Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng tài sản(LA), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ(LLP), chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động(COSR), tiền gửi khách hàng/tổng tài sản(DA), tỷ lệ lạm phát(INF) và cung tiền(M2). Tác giả sử dụng đồng thời các mô hình hồi quy POOLED OLS, REM, FEM và cuối cùng mô hình REM là phù hợp nhất ở cả 2 mô hình ROA và ROE. Kết quả hồi quy REM cho thấy vốn chủ sở hữu càng tăng thì ROA cũng càng tăng trong khi ROE lại giảm. Chi phí dự phòng rủi ro tác động tiêu cực lớn nhất đến ROE và ROA, chi phí hoạt động càng lớn thì ROA và ROE sẽ càng thấp, trong khi tỷ lệ lạm phát cao lại giúp cho ngân hàng ăn nên làm ra hơn. Các yếu tố quy mô tổng tài sản, quy mô dư nợ cho vay, tiền gửi khách hàng và cung tiền không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Hệ thống ngân hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, những biến động từ hệ thống ngân hàng sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện, tăng trưởng bền vững, lành mạnh hóa và cải thiện hiệu quả hoạt động hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Tóm lại, nợ xấu trong hệ thống các NHTM Việt Nam là một vấn đề nan giải. Để giải quyết được tình trạng này, cần thiết phải có sự tham gia của các bên để cùng chia sẻ thực trạng, qua đó tìm ra các giải pháp phù hợp. Việc tích cực cùng tham gia giải quyết của Chính phủ, các ngân hàng thương mại và các cá nhân, tổ chức trong việc xử lý nợ xấu sẽ giúp giảm thiểu tình trạng nợ xấu tăng cao từ đó giúp cho ngân hàng ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.en
dc.format.medium68 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien
dc.subjectCommercial banken
dc.subjectHiệu quả kinh doanhen
dc.subjectBusiness efficiencyen
dc.subjectNgân hàng-
dc.titleNhững yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.