Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55850
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorLê Văn Úten
dc.date.accessioned2017-10-31T01:53:51Z-
dc.date.available2017-10-31T01:53:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001505-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025170~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55850-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractTác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu: quan sát, khảo sát thực tế thông qua phiếu điều tra, bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp, ghi âm, ghi hình; phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia. Tác giả trình bày lý thuyết và khung phân tích đề tài. Tiếp đó, tác giả phân tích các hỗ trợ của Nhà nước dành cho bảo hiểm thủy sản đánh bắt xa bờ. Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm thủy sản đánh bắt xa bờ (BHTSĐBXB) và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: thu nhập từ ĐBXB, trình độ của người tham gia, khả năng nhận thức rủi ro trong hoạt động đánh bắt, kinh nghiệm đánh bắt xa bờ, quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm thủy sản, nghĩa vụ của đối tượng tham gia, các thủ tục để tham gia bảo hiểm, quy trình bồi thường thiệt hại, cộng đồng lân cận gần nhất, chính sách hỗ trợ từ địa phương và Chính phủ, giá thành sản phẩm BHTS. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn chính sách cho sản phẩm bảo hiểm tài sản và định hướng phát triển lâu dài sản phẩm này.en
dc.format.medium92 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo hiểmen
dc.subjectInsuranceen
dc.subjectBảo hiểm thủy sảnen
dc.subjectFisheries insuranceen
dc.titlePhát triển bảo hiểm thủy sản đánh bắt xa bờ nghiên cứu điển hình tại Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.