Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56338
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Hoaen
dc.contributor.authorNguyễn Văn Hươngen
dc.date.accessioned2017-11-07T02:40:57Z-
dc.date.available2017-11-07T02:40:57Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000001121-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1024887~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56338-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
dc.description.abstractĐề tài này, nghiên cứu mối tương quan giữa tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và mức độ đầu tư thực của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp ước lượng tác động cố định (Fixed effects - FE) và sử dụng dữ liệu bảng gồm 583 công ty phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Đông Nam Á (Trong đó, Việt Nam : 108 công ty, Thái Lan : 146 công ty, Indonesia : 147 công ty, Singapore : 117 công ty, Philippines : 41 công ty, Malaysia : 24 công ty), trong giai đoại từ 2007 – 2015 và tạo thành 5.247 quan sát. Bằng phần mềm Stata 12, tác giả đã tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng có mối tương quan đồng biến giữa tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và mức độ đầu tư thực của doanh nghiệp, đó là khối lượng giao dịch của chứng khoán càng lớn thì mức độ đầu tư của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Và tác giả cũng đã tìm thấy bằng chứng cho rằng mối tương quan của tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lại có mối tương quan nghịch biến lên đầu tư khi doanh nghiệp có phát hành cổ phiếu hoặc đối với các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư cao hơn.en
dc.format.medium62 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen
dc.subjectCorporate financeen
dc.subjectQuyết định đầu tưen
dc.subjectInvestment decisionen
dc.subjectCổ phiếuen
dc.subjectStocksen
dc.subjectThanh khoảnen
dc.subjectLiquidityen
dc.titleNghiên cứu mối tương quan giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và đầu tư của doanh nghiệpen
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.