Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56345
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen
dc.contributor.authorTrần Đại Lộcen
dc.date.accessioned2017-11-07T04:30:22Z-
dc.date.available2017-11-07T04:30:22Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002723-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56345-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025724~S1-
dc.description.abstractTác giả nghiên cứu lý thuyết về quản trị chiến lược, lý thuyết marketing chiến lược, các ứng dụng của mô hình HST kinh doanh vào lĩnh vực dịch vụ và kết quả phỏng vấn sâu lấy ý kiến từ Phó Tổng GĐ, GĐ Miền và nhóm các GĐ Trung tâm Kinh doanh SME. Kết quả của nghiên cứu định tính khám phá các yếu tố phát triển HST SPDV dành cho khách hàng SME tại VPBank gồm (1) Chiến lược kinh doanh của VPBank; (2) Sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng; (3) Chiến lược marketing đang áp dụng; (4) Hoạt động hỗ trợ, vận hành; (5) Đối thủ cạnh tranh tác động đến HST; (6) Môi trường kinh doanh nơi HST đặt nền móng phát triển. Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược và quản trị marketing thông qua việc phát triển HST SPDV dành cho khách hàng SME; phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ phù hợp, tối đa hóa nhu cầu của khách hàng lõi; cải tiến hệ thống hỗ trợ, vận hành; tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh để VPBank cùng với khách hàng có kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết để đối phó với sự tấn công từ đối thủ; phân tích, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô để chủ động, sẵn sàng thay đổi, thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên mô hình hệ sinh thái kinh doanh là mô hình hiện đại, phù hợp với tầm nhìn, chiến lược dài hạn của VPBank trong tương lai. Về thực trạng phát triển hệ sinh thái SPDV: phần lớn các thành viên tham gia phỏng vấn đều cho rằng VPBank chưa xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho nhóm khách hàng SME. VPBank chỉ mới bước đầu tiếp cận khái niệm hệ sinh thái và dừng ở hình thức tài trợ chuỗi; hoạt động hỗ trợ, trung gian kết nối, dẫn dắt thành viên “cùng tiến hóa” chưa được chú trọng phát triển. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp phát hệ sinh thái SPDV dành cho Khách hàng SME tại VPBank.en
dc.format.medium71 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectChiến lược kinh doanhen
dc.subjectNgân hàng thương mạien
dc.subjectBusiness strategyen
dc.subjectCommercial banken
dc.titleXây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng SME tại VPBanken
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.