Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56377
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorĐỗ Huy Côngen
dc.date.accessioned2017-11-08T09:10:27Z-
dc.date.available2017-11-08T09:10:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000001167-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025116~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56377-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractViệc mở rộng qui mô đầu tư của các DN ngoài NN phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm của chủ DN (giới tính, tuổi, trình độ học vấn), đặc điểm của DN (số năm thành lập, tài sản cố định, loại hình DN, ngành nghề KD) và các chính sách của NN (thuế, lãi suất Ngân hàng). Tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN ngoài NN giúp DN phát triển SXKD, tăng doanh thu và lợi nhuận, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, việc đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc mở rộng qui mô đầu tư của DN ngoài NN và xác định các nhân tố tác động đến mở rộng đầu tư của DN là cần thiết. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 1.197 DN ngoài NN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến qui mô đầu tư của DN. Kết quả hồi quy đa biến bằng phương pháp OLS cho thấy có 7 trong 10 biến độc lập ảnh hưởng đến chênh lệch vốn đầu tư của DN năm 2015 gồm: tuổi chủ DN, học vấn chủ DN, số năm thành lập, tài sản cố định, loại hình DN, ngành nghề KD và thuế DN đóng trong năm. Các biến tuổi chủ DN, học vấn chủ DN, tài sản cố định, loại hình DN, ngành nghề KD và thuế có ảnh hưởng cùng chiều đến chênh lệch vốn của DN, trong khi biến số năm thành lập có ảnh hưởng ngược chiều. Kỳ vọng của biến số năm thành lập và thuế DN đóng trong năm khác với giả thiết ban đầu. Các biến còn lại gồm giới tính chủ DN, số lao động trong DN, lợi nhuận của DN chưa có bằng chứng có tác động hay không đến chênh lệch vốn đầu tư của DN trong năm. Bên cạnh đó, luận văn cũng trình bày những giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh cho các DN ngoài NN trên địa bàn Tỉnh. Những nhóm giải pháp được đề xuất bao gồm: cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách tín dụng, hỗ trợ phát triển mạnh mẽ khu vực DN, nhất là loại hình Công ty TNHH, CTCP, đồng thời thực hiện liên doanh liên kết, đào tạo nâng cao trình độ quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp, trình độ của những người làm công tác liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc ngành nghề ưu tiên kinh doanh.en
dc.format.medium52 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư quốc tếen
dc.subjectInternational investmenten
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)en
dc.subjectForeign direct investment (FDI)en
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui mô đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước: nghiên cứu điển hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.