Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen
dc.contributor.authorLê Vàn Thành Thôngen
dc.date.accessioned2017-11-21T06:31:44Z-
dc.date.available2017-11-21T06:31:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002741-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56397-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025836~S1-
dc.description.abstractTừ những yêu cầu của thực tiễn, tác giả nghiên cứu, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thị xã, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại huyện nhà. Đây là đề tài mới mẻ đối với huyện nhà và lần đầu tiên được áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Dựa trên lý thuyết về dịch vụ, dịch vụ hành chính công, chất lượng dịch vụ hành chính công, mô hình, thang đo chất lượng dịch vụ hành chính công từ các công trình nghiên cứu đã được công nhận trước đó, tác giả đã đề xuất mô hình và thang đo chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long. Dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả, chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long được đo lường bởi 05 thành phần với 21 biến quan sát như sau: (1) sự tin cậy gồm 05 biến quan sát, (2) sự đáp ứng gồm 03 biến quan sát, (3) năng lực phục vụ gồm 04 biến quan sát, (4) sự đồng cảm gồm 04 biến quan sát, (5) phương tiện hữu hình gồm 05 biến quan sát. Tác giả đã tiến hành kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA từ đó cho thấy 05 thành phần trên đều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long. Sau đó tác giả sử dụng thống kê mô tả để đánh giá độ biến động của các thành phần từ đó phân tích thực trạng, đánh giá những ưu, nhược điểm của 05 thành phần trên. Từ phân tích thực trạng trên tác giả đã đề xuất 05 nhóm giải pháp để phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long gồm: (1) nhóm giải pháp nâng cao sự tin cậy, (2) nhóm giải pháp nâng cao sự đáp ứng, (3) nhóm giải pháp nâng cao năng lực phục vụ, (4) nhóm giải pháp nâng cao sự đồng cảm, (5) nhóm giải pháp nâng cao phương tiện hữu hình, đồng thời tác giả chủ động đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long.en
dc.format.medium62 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectDịch vụ hành chính côngen
dc.subjectChất lượng dịch vụen
dc.subjectBình Phướcen
dc.subjectPublic managementen
dc.subjectService qualityen
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phướcen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.