Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56415
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Khánh Namen
dc.contributor.authorNguyễn Quốc Việten
dc.date.accessioned2017-11-28T04:42:44Z-
dc.date.available2017-11-28T04:42:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherbarcode. 1000003688-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1025946~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56415-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý kinh tếen
dc.description.abstractLuận văn đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An, qua đó đề xuất các gợi ý chính sách nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính thông qua việc phỏng vấn sâu cũng như thảo luận nhóm và phương pháp định lượng dựa trên việc đánh giá sơ bộ thang đo và độ tin cậy của biến đo lường. Kết quả nghiên cứu đã xác định có bốn nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An gồm nhân tố kinh tế; nhân tố chính sách thuế; nhân tố nhận thức giá trị xã hội và nhân tố tâm lý cảm nhận.en
dc.format.medium72 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectThuếen
dc.subjectTaxen
dc.subjectLong Anen
dc.subjectTài chính công-
dc.subjectPublic finance-
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long Anen
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.92 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.