Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanhen
dc.contributor.authorBùi Đức Hòaen
dc.date.accessioned2017-12-12T04:15:34Z-
dc.date.available2017-12-12T04:15:34Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003904-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56461-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026116~S1-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về mức độ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Luận văn tập trung xem xét tác động của các yếu tố tài chính như đòn bẩy tài chính, chi trả cổ tức, tính thanh khoản, quy mô, khả năng sinh lợi đến mức độ nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp. Tham khảo cơ sở lý thuyết trong nghiên cứu của Opler và cộng sự (1999); tham khảo nghiên cứu và mô hình của Najjar (2012), luận văn sử dụng dữ liệu của hơn 468 doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán với giai đoạn 7 năm từ 2009-2016. Cấu trúc dữ liệu thiết lập ở dạng bảng. Mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Luận văn cũng thực hiện các kiểm định vềlựa chọn mô hình Pool, FEM, REM để tìm ra mô hình phù hợp nhất; kiểm tra và khắc phục các khuyết tập của mô hình. Kết quả kiểm định cho thấy mô hình FEM là phù hợp. Mô hình có hiện tượng phương sai thay đổi và sẽ được khắc phục bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS). Sau đó, luận văn tham khảo nghiên cứu của Subramaniam và cộng sự (2011), áp dụng việc hiệu chỉnh ngành và kiểm định lại các giả thuyết nghiên cứu sau khi đã loại bỏ tác động của yếu tố ngành nghề hoạt động của từng doanh nghiệp trong bộ dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy tài chính, chi trả cổ tức, khả năng thanh toán và quy mô là những yếu tố quan trọng tác động đến nắm giữ tiền mặt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, đòn bẩy tài chính, tính thanh khoản và quy mô có quan hệ ngược chiều với mức độ nắm giữ tiền mặt trong khi chi trả cổ tức có quan hệ cùng chiều. Khả năng sinh lợi có mối tương quan dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả trước và sau khi điều chỉnh yếu tố ngành không thay đổi. Kết quả này, ngoại trừ mối quan hệ dương của chi trả cổ tức và khả năng sinh lợi không có ý nghĩa thống kê, ủng hộ cho lý thuyết đánh đổi cũng như khá tương đồng với các nghiên cứu trước đây như Opler và cộng sự (1999), Ferreira và Vilela (2004), Saddour (2006), Najjar và Belghitar (2011), Uya và Kuzey (2014).en
dc.format.medium68 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị tài chínhen
dc.subjectNắm giữ tiền mặten
dc.subjectFinancial managementen
dc.subjectCash holdingsen
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleCác nhân tố tác động đến nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.