Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luậten
dc.contributor.authorNguyễn Huỳnh Minh Nguyệten
dc.date.accessioned2017-12-14T04:31:21Z-
dc.date.available2017-12-14T04:31:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000003795-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56465-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026110~S1-
dc.description.abstractĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hiệu quả thu hút FDI phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nội tại của quốc gia tiếp nhận dòng vốn, mà sự phát triển của thị trường tài chính là một trong những yếu tố đó. Thế nhưng vẫn còn khá hạn chế các nghiên cứu phân tích vai trò của thị trường tài chính trong việc thu hút dòng vốn FDI cũng như tác động trực tiếp của FDI đến sự phát triển thị trường tài chính của quốc gia tiếp nhận dòng vốn. Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung kiểm định vai trò của sự phát triển thị trường tài chính trong hiệu quả lan tỏa FDI đến tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, vẫn còn tồn tại sự không đồng nhất trong các nghiên cứu về mối quan hệ giữa FDI và sự phát triển thị trường tài chính. Do đó, bài nghiên cứu này sẽ góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa FDI và sự phát triển thị trường tài chính tại các nước châu Á. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 10 quốc gia châu Á trong giai đoạn 1999 đến 2015 và áp dụng phương pháp ước lượng 2SLS cho mô hình thực nghiệm. Kết quả cho thấy sự phát triển của thị trường tài chính được đại diện bằng sự phát triển thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng và thị trường bảo hiểm đều có mối tương quan tích cực với dòng vốn FDI tại các quốc gia khảo sát.en
dc.format.medium60 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectĐầu tư nước ngoàien
dc.subjectThị trường tài chínhen
dc.subjectFDIen
dc.subjectFinancial marketen
dc.subjectForeign investmenten
dc.titleMối quan hệ giữa FDI và sự phát triển thị trường tài chính tại các nước châu Áen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityPublic Finance = Tài chính côngen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.