Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Trần Ngọc Thơen
dc.contributor.authorHuỳnh Thu Anen
dc.date.accessioned2017-12-19T08:28:56Z-
dc.date.available2017-12-19T08:28:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002836-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56520-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026094~S1-
dc.description.abstractBài nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi liệu việc định thời điểm thị trường có tác động đối với cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Tác giả lựa chọn mẫu 100 công ty niêm yết tại cả hai Sở giao dịch chứng khoán là HOSE và HNX trong giai đoạn 2010-2016 và sử dụng mô hình nghiên cứu của Baker & Wurgler (2002) để thực hiện kiểm tra tác động của việc định thời điểm thị trường lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngắn hạn và trong dài hạn. Tác giả bổ sung biến giả có yếu tố sở hữu nhà nước vào mô hình nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi việc định thời điểm thị trường có chịu sự tác động giữa công ty có sở hữu nhà nước là cổ đông lớn/cổ đông lớn vốn nhà nước và công ty không có yếu tố này. Bên cạnh đó, tác giả cũng kết hợp những biến đặc trưng của doanh nghiệp như tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản (PPE/A), tỷ lệ lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay trên tổng tài sản (EBITDA/A), quy mô công ty (logarit tự nhiên của doanh thu thuần) để đưa vào phương trình hồi quy. Bài nghiên cứu có các mô hình như sau: 1 mô hình trong ngắn hạn với biến phụ thuộc là sự thay đổi cấu trúc vốn; 3 mô hình phân tách các yếu tố tác động đến tỷ lệ M/B bao gồm thay đổi ròng phát hành cổ phiếu, thay đổi ròng lợi nhuận giữ lại và thay đổi ròng tăng trưởng tổng tài sản; 2 mô hình trong dài hạn với biến phụ thuộc là tỷ lệ đòn bẩy sổ sách và tỷ lệ đòn bẩy thị trường. Kết quả nghiên cứu tìm thấy bằng chứng của việc định thời điểm thị trường có tác động đến cấu trúc vốn trong ngắn hạn nhưng lại không có tác động trong dài hạn.en
dc.format.medium49 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐịnh thời điểm thị trườngen
dc.subjectCấu trúc vốnen
dc.subjectCapital structureen
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleTác động của việc định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.