Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56627
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Địnhen
dc.date.accessioned2018-01-02T01:45:19Z-
dc.date.available2018-01-02T01:45:19Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002840-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56627-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026134~S1-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác động giữa quyền sở hữu cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và hiệu quả hoạt động công ty trong cả mô hình tĩnh và động. Tác giả cũng kiểm định tác động khác nhau của quyền sở hữu cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức nước ngoài lên hiệu quả hoạt động giữa nhóm liên kết và nhóm độc lập. Bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng 2SLS trên169 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu phát hiện ra rằng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có ảnh hưởng tích cực đối với hiệu quả hoạt động công ty được đo lường thông qua Tobin Q và ROA. Tương tự, áp dụng phương pháp ước lượng GMM trong khuôn khổ mô hình động cũng cho ra kết quả tương tự. Bằng phương pháp ước lượng GMM cho thấy rằng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có tác động tích cực đáng kể đối với hiệu quả hoạt động được đo lường bằng Tobin Q của nhóm công ty liên kết. Kết quả phân tích xuất phát từ cách tiếp cận nhiều lý thuyết kinh tế như chi phí đại diện,bất cân xứng thông tin, thể chế và nguồn lực phụ thuộc.en
dc.format.medium53 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSở hữu nước ngoàien
dc.subjectSở hữu nhómen
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen
dc.subjectForeign ownershipen
dc.subjectGroup ownershipen
dc.subjectOperation efficiencyen
dc.titleSở hữu tổ chức nước ngoài, liên kết nhóm và hiệu quả hoạt động của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.