Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56724
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Văn Nhịen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ánh Nguyệten
dc.date.accessioned2018-01-15T07:53:52Z-
dc.date.available2018-01-15T07:53:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002866-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56724-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026209~S1-
dc.description.abstractTác giả trình bày tổng quan các nghiên cứu tổng quan trong và ngoài nước, trình bày các nội dung liên quan đến đề tài như: lý thuyết lập quy, lý thuyết ủy nhiệm, lý thuyết về tâm lý học xã hội của tổ chức, một số khái niệm liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB), tính hữu hiệu của HTKSNB; giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB gồm: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát. Tác giả sử dụng đồng thời phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng để nhận diện và kiểm định tính hữu hiệu của HTKSNB tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; sử dụng phần mềm SPSS để xử lý và phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu chứng minh có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB với mức độ tác động từ mạnh đến yếu lần lượt là: hoạt động kiểm soát, thông tin – truyền thông, đánh giá rủi ro, giám sát, môi trường kiểm soát. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị.en
dc.format.medium91 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừaen
dc.subjectInternal controlen
dc.subjectSmall and medium-sized enterprisesen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại TP.HCMen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.