Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56782
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quỳnh Hoaen
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Phongen
dc.date.accessioned2018-01-20T07:46:12Z-
dc.date.available2018-01-20T07:46:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004361-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026335~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56782-
dc.description.abstractMẫu khảo sát được chọn theo phương pháp thuận tiện, thực hiện trên 160 hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn huyện Tân Hiệp, trong đó có 80 hộ tham gia hợp tác xã (HTX) và 80 hộ không tham gia HTX. Sử dụng mô hình hồi quy logit xác định các nhân tố tác động đến khả năng tham gia HTX và khả năng tăng thu nhập thu nhập của hộ gia đình cho thấy: học vấn chủ hộ và vay vốn tín dụng cùng ảnh hưởng đến khả năng tham gia HTX và khả năng tăng thu nhập; các biến giới tính chủ hộ, tuổi chủ hộ, qui mô hộ chỉ có ảnh hưởng đến khả năng tăng thu nhập; biến tỷ lệ phụ thuộc chỉ ảnh hưởng đến khả năng tham gia HTX; đặc biệt biến tham gia HTX có ảnh hưởng nhiều đến khả năng tăng thu nhập của hộ gia đình. Từ kết quả nêu trên, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của các mô hình HTX, mặt khác thu hút ngày nhiều hộ gia đình tham gia HTX.en
dc.format.medium43 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThu nhậpen
dc.subjectHộ gia đìnhen
dc.subjectIncome-
dc.titleĐánh giá tác động của việc tham gia hợp tác xã đến thu nhập của hộ gia đình trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.