Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Tiến Khaien
dc.contributor.authorNguyễn Thị Trangen
dc.date.accessioned2018-01-22T06:46:21Z-
dc.date.available2018-01-22T06:46:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002959-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026356~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56831-
dc.description.abstractBằng phương pháp thuận tiện, tác giả chọn mẫu khảo sát 160 hộ để phụ vụ việc so sánh hiệu quả sản xuất lúa của hai mô hình, (1) là sản xuất theo các mô hình của dự án gồm 60 hộ và (2) là sản xuất theo phương thức tự do gồm 100 hộ. Tác giả thống kê mô tả các chỉ tiêu đặc điểm chủ hộ gồm giới tính chủ hộ, dân tộc chủ hộ, tuổi chủ hộ, tham gia mô hình và chỉ tiêu đặc điểm hộ gia đình gồm quy mô hộ gia đình, thu nhập và chi tiêu hộ gia đình, diện tích sản xuất, kinh nghiệm sản xuất, trung bình thành viên trong độ tuổi lao động, trung bình thành viên tham gia trồng lúa. Qua kiểm định trung bình các chỉ tiêu trên với mức ý nghĩa 1% cho thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm hộ. Tác giả mô tả các khoản chi phí sản xuất gồm chi phí giống, chí phí phân bón, chi phí thuốc, chi phí lao động (làm đất, ngâm ủ, gieo sạ, dặm lúa, làm cỏ, bón phân, bơm nước, phun thuốc, thăm đồng, chi phí lao động khác), chi phí khác (chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao, chi phí thu hoạch) của hai mô hình. Qua phân tích các khoản chi phí cho thấy, chi phí sản xuất theo dự án thấp hơn so với SXTD ngoại trừ chi phí khác cao hơn nhưng không đáng là bao. Để đánh giá được hiệu quả kinh tế, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định trung bình hai mẫu độc lập các chỉ tiêu tổng chi phí, tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên chi phí của hai nhóm hộ cho thấy các chênh lệch đều có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng minh rằng hộ tham gia dự án sản xuất có hiệu quả hơn hộ sản xuất tự do.en
dc.format.medium72 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSản xuất nông nghiệpen
dc.subjectKinh tế hộ gia đìnhen
dc.subjectHiệu quả sản xuất-
dc.subjectAgricultural production-
dc.subjectProduction efficiency-
dc.titleSo sánh hiệu quả kinh tế trồng lúa của hộ gia đình tham gia dự án VNSAT và hộ gia đình sản xuất tự do trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.