Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten
dc.contributor.authorNguyễn Nhật Linhen
dc.date.accessioned2018-01-31T08:20:23Z-
dc.date.available2018-01-31T08:20:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004385-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026401~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56930-
dc.descriptionChuyên ngành: Quản lý côngen
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đo lường tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hành vi công dân tổ chức thông qua động lực phụng sự công của công chức đang làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở của lý thuyết về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, động lực phụng sự công, và hành vi công dân tổ chức, tác giả xây dựng mô hình lý thuyết để đo lường mức độ tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, động lực phụng sự công đến hành vi công dân tổ chức. Nghiên cứu định lượng được khảo sát với mẫu 200 công chức; được thực hiện để kiểm định các mô hình thang đo và mô hình lý thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công, giúp gia tăng động lực phụng sự công của công chức, từ đó góp phần thể hiện hành vi công dân tổ chức của công chức. Dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả đề xuất nên nâng cao thực tiễn quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức công, vì thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động tích cực đến hành vi công dân tổ chức thông qua động lực phụng sự công của công chức.en
dc.format.medium78 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen
dc.subjectPublic managementen
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource management|zWork motivationen
dc.subjectĐộng lực làm việcen
dc.subjectWork motivationen
dc.titleTác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hành vi công dân tổ chức thông qua động lực phụng sự công của công chức huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.