Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Thanh Thuen
dc.contributor.authorChâu Trọng Nhânen
dc.date.accessioned2018-02-06T03:55:09Z-
dc.date.available2018-02-06T03:55:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004150-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56979-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026449~S1-
dc.description.abstractThông qua việc kiểm định về độ tin cậy Cronbach’s Alpha và giá trị thang đo thông qua phân tích nhân tố khám EFA, thang đo đạt được độ tin cậy và đạt được giá trị hội tụ cũng như giá trị phân biệt. Kết quả đã cho thấy rằng động lực làm việc của nhân viên trong hệ thống bán hàng đa cấp được tác đông bởi các nhân tố đúng như mô hình tác giả xây dựng. Mô hình nghiên cứu đã cho ra các giá trị cụ thể phần nào giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức bán hàng đa cấp có thể nắm được tầm quan trọng và sự cấu thành nên một động lực làm việc hiệu quả. Từ đó có thêm căn cứ trong việc gia tăng động lực cho nhân viên. Động lực làm việc trong mô hình kinh doanh đa cấp = 0.107* mối quan hệ giữa tuyến trên và tuyến dưới + 0.287* đào tạo thăng tiến + 0.256* thu nhập + 0.337* bản chất công việc + 0.403* sự hài lòng. Hằng số beta trong từng nhân tố độc lập thể hiện mức độ tác động đến động lực làm việc của nhân viên trong hệ thống. Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể căn cứ vào kết quả này để làm nền tảng cải thiện động lực làm việc nhằm thúc đẩy nâng cao tinh thần và tính hiệu quả của từng nhân viên.en
dc.format.medium71 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectĐộng lực làm việcen
dc.subjectWork motivationen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty bán hàng đa cấp Amway Việt Nam-Tp.HCMen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.87 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.