Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorNguyễn Thị Lê Hươngen
dc.date.accessioned2018-02-07T00:57:17Z-
dc.date.available2018-02-07T00:57:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004188-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026454~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56985-
dc.description.abstractTrên cơ sở các lý thuyết về động lực phụng sự công (PSM), nghiên cứu đề xuất 3 y ếu tố tác động đến động lực phụng sự công gồm: phong cách lãnh đạo chuyển dạng, niềm tin vào tổ chức và mục tiêu rõ ràng. Triển khai khảo sát ý kiến 155 công chức công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tác động PSM. Kết quả kiểm định T-test Và kiểm định Anova cho thấy không có sự khác biệt về giới tính, độ tuổi, trình độ, vị trí và thâm niên trong việc đưa ra các câu trả lời của mình. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha sau khi loại biến ST7 (do có hệ số tương quan biến tổng <0.3) thì còn lại 21 biến đều đạt yêu cầu. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các thang đo của biến độc lập và biến phụ thuộc cho thấy cả 4 nhân tố đều có các giá trị đạt yêu cầu và Hệ số tương quan tuy ến tính giữa các biến đều có ý nghĩa thống kê. Từ mô hình hồi quy cho thấy mức độ ảnh hưởng của nhân tố Niềm tin vào tổ chức tác động cao nhất đến Động lực phụng sự công, tiếp theo đó mới đến nhân tố Phong cách lãnh đạo chuyển dạng và Mục tiêu rõ ràng. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở xây dựng một số khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường PSM cho đội ngũ công chức. Trước hết, là vai trò của người lãnh đạo cần có một phong cách lãnh đạo linh hoạt theo từng nhiệm vụ và theo từng cá nhân. Bên cạnh đó, vấn đề nuôi dưỡng PSM cần được tổ chức quan tâm đến việc củng cố, xây dựng niềm tin trong mỗi công chức. Ngoài ra việc cụ thể hóa nội dung công việc theo hướng rõ ràng, dễ định lượng cũng là một yêu cầu đặt ra để nâng cao PSM trong công chức.en
dc.format.medium57 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectĐộng lực làm việc-
dc.subjectPublic management-
dc.subjectHuman resource management-
dc.subjectWork motivation-
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động tới động lực phụng sự công trong đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân quận 1en
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.