Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57142
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Tấn Khuyênen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hồng Liênen_US
dc.date.accessioned2018-04-10T08:35:13Z-
dc.date.available2018-04-10T08:35:13Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004184-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026487~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57142-
dc.descriptionPublic Management = Quản lý côngen_US
dc.description.abstractĐược sự quan tâm của thành phố Rạch Giá, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua ở xã Phi Thông đã đạt 13/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; diện mạo nông thôn có sự đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên; sản xuất đạt hiệu quả, tăng thu nhập; dân trí được cải thiện, hộ nghèo giảm mạnh. Thương mại - dịch vụ chậm phát triển. Giáo dục, dạy nghề, đời sống văn hóa, cảnh quan, môi trường, nhà ở dân cư cải thiện rõ nét,…hệ thống chính trị, an ninh, trật tự xã hội ổn định. Đa số hộ gia đình được khảo sát đồng tình với chủ trương và thực trạng những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc đánh giá thực trạng kết quả thực hiện nông thôn mới tại xã Phi Thông, tác giả đã đề ra các chính sách nhằm sớm đưa xã Phi Thông về đích nông thôn mới trước năm 2020.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien_US
dc.subjectNew rural constructionen_US
dc.titleĐánh giá của người dân về xây dựng nông thôn mới tại xã Phi Thông thành phố Rạch Giá Kiên Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.