Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Mỹ Linhen_US
dc.date.accessioned2018-05-16T09:21:39Z-
dc.date.available2018-05-16T09:21:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000274-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1021235~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57166-
dc.description.abstractXác định các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Xác định mức độ tác động của các nhân tố đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Góp phần đưa ra một số gợi ý và khuyền nghị cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất và thay đổi chính sách Việt Nam cho phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCapital investmentsen_US
dc.subjectĐầu tư vốnen_US
dc.subjectCorporationsen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectCông tyen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectCorprate financeen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệpen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần sản xuất : nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.