Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phạm Văn Năngen_US
dc.contributor.authorLê Hoàng Thúy Quyênen_US
dc.date.accessioned2018-05-24T03:01:59Z-
dc.date.available2018-05-24T03:01:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004260-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026588~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57211-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
dc.description.abstractLuận văn phân tích và đánh giá thực trạng đa dạng hóa thu nhập của NHTMCP Việt Nam để thấy được những mặt tích cực, những mặt hạn chế trong việc đa dạng hóa thu nhập của NHTMCP Việt Nam. Căn cứ trên mô hình đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở các quốc gia khác để xây dựng mô hình phù hợp với Việt Nam, từ đó đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Việt Nam dựa trên kết quả ước lượng mô hình. Vấn đề cần quan tâm chủ yếu của nghiên cứu này là liệu có mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả tài chính của các ngân hàng hay cụ thể hơn là đa dạng hóa thu nhập có làm gia tăng hiệu quả tài chính của các ngân hàng TMCP Việt Nam hay không. Kết quả cũng đã chỉ ra mối qua hệ của các biến đại diện cho hiệu quả tài chính với biến đa dạng hóa HHI và điều này nhất quán với các nghiên cứu tại Mỹ của Rumble (2006), tại Kenya của Paul và các tác giả (2011), Võ Xuân Vinh (2015). Mặt khác, tăng thu nhập thuần ngoài lãi gắn liền với hệ quả tăng hiệu quả kinh doanh, kết luận này đồng thuận với một nghiên cứu gần đây tại Việt Nam của tác giả Phạm Xuân Quỳnh (2016). Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra được có mối quan hệ giữa thu nhập lãi và thu nhập phi lãi khi mà chúng có mối tương quan tích cực mạnh và thay đổi cùng chiều trong những năm gần đây. Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng TMCP Việt Nam ngày càng chú trọng hơn tới hoạt động thu nhập phi lãi và chúng thật sự cũng đang dần thay thế cho các hoạt động truyền thống. Kết quả hồi quy cũng cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả tài chính mà cụ thể là ROA và ROE. Trong các nghiên cứu trước thì những quan điểm ủng hộ đa dạng hóa thu nhập là khá thống nhất với nghiên cứu này, kết quả nghiên cứu khuyến khích đa dạng hóa thu nhập khi cho rằng đa dạng hóa thu nhập sẽ thúc đẩy hiệu quả tài chính ngân hàng, đặc biệt là đa dạng hóa thu nhập hoạt động thuộc lĩnh vực phi tín dụng và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng hoạt động của các ngân hàng tài Việt Nam hiện nay, đó là phát triển hoạt động ngân hàng theo hướng hiện đại với việc đẩy mạnh hoạt động thu từ phí và hoa hồng.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleTác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.