Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Đoàn Thanh Hàen_US
dc.contributor.authorLê Phượng Vânen_US
dc.date.accessioned2018-06-29T07:35:49Z-
dc.date.available2018-06-29T07:35:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004357-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026852~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57456-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại của khách hàng cá nhân, đồng thời đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền, từ đó gợi ý một số chính sách nhằm duy trì khách hàng gửi tiền cũ, thu hút khách hàng gửi tiền mới, góp phần gia tăng thị phần và lợi nhuận ngân hàng. Nghiên cứu bắt đầu từ việc tham khảo các lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước đây về sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng, qua đó tác giả đề xuất mô hình lý thuyết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại của khách hàng cá nhân gồm 07 nhân tố: Lợi ích tài chính, Sản phẩm dịch vụ, Năng lực phục vụ, Cảm giác an toàn, sự thuận tiện, Sự giới thiệu, Nhận biết thương hiệu với 30 biến quan sát. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng vấn, thảo luận tay đôi nhằm khám phá, bổ sung, điều chỉnh các biến quan sát trong thang đo. Mẫu khảo sát được thu thập thông qua việc lấy mẫu trực tiếp bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mêm thống kê SPSS 22.0. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng hệ số Cronbach’s Alpha và được kiểm định thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA. Qua đó, loại đi 01 biến quan sát, rút trích được 07 nhân tố độc lập và 01 nhân tố phụ thuộc tham gia phân tích hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mô hình đề xuất ban đầu là phù hợp với R 2 hiệu chỉnh = 62.5%, có bảy nhân tố tác động đến quyết định định gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố được khách hàng cá nhân ưu tiên quan tâm từ cao đến thấp lần lượt là Năng lực phục vụ, Cảm giác an toàn, Lợi ích tài chính, Sản phẩm dịch vụ, Sự thuận tiện, Nhận biết thương hiệu và cuối cùng là Sự giới thiệu.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàng-
dc.subjectBanking-
dc.subjectCustomer research-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại của khách hàng cá nhânen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.