Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Thị Minh Châuen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thiên Hươngen_US
dc.date.accessioned2018-07-02T01:18:00Z-
dc.date.available2018-07-02T01:18:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004219-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026631~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57481-
dc.description.abstractTác giả trình bày cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate culture-
dc.titleGiải pháp hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.