Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57507
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thùy Linhen_US
dc.contributor.authorHồ Ngọc Khoaen_US
dc.date.accessioned2018-07-02T03:44:49Z-
dc.date.available2018-07-02T03:44:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004348-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026950~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57507-
dc.description.abstractLuận văn tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc lựa chọn ngân hàng, đo lường, xác định những mối tương quan giữa các yếu tố với quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch trên địa bàn Thành phố Tây Ninh. Từ phương pháp nghiên cứu dựa trên các lý thuyết đến phương pháp kiểm định thang đo Crombach Alpha và kiểm định giá trị thang đo EFA cho 8 biến là: cảm giác an toàn, hình ảnh ngân hàng, lợi ích tài chính, sự thuận tiện, nhân viên, sự ảnh hưởng, cung ứng sản phẩm dịch vụ, chiêu thị. Sau khi sử dụng các phương pháp trong nghiên cứu, nhận thấy các yếu tố quyết định đến lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo mức độ ảnh hưởng theo thứ tự từ mạnh đến yếu: Thuận tiện, Hình ảnh, Tài chính, Sản phẩm dịch vụ, Chiêu thị. Từ đó, tác giả đưa ra các kiến nghị, giải pháp để ngân hàng có thể cải thiện và phát triển.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCustomer research-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Tây Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.