Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.authorĐinh Nguyễn Trần Quangen_US
dc.date.accessioned2018-07-03T00:58:04Z-
dc.date.available2018-07-03T00:58:04Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004503-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57523-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026982~S8-
dc.description.abstractĐề tài này đã đưa ra các mục tiêu nghiên cứu sau: (1) Kiểm định mối quan hệ giữa sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách và sự tham gia vào dự toán ngân sách ở các doanh nghiệp Việt Nam; (2) Kiểm định mối quan hệ giữa sự hợp lý trong quy trình dự toán ngân sách và sự tham gia vào dự toán ngân sách ở các doanh nghiệp Việt Nam, và (3) Kiểm định mối quan hệ giữa sự tham gia vào dự toán ngân sách và kết quả công việc ở các doanh nghiệp Việt Nam. Các mục tiêu nghiên cứu này ứng với các câu hỏi nghiên cứu sau: RQ1: Sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách có tác động như thế nào đến sự tham gia vào dự toán ngân sách của cấp dưới? RQ2: Sự hợp lý trong quy trình dự toán ngân sách có tác động như thế nào đến sự tham gia vào dự toán ngân sách của cấp dưới? RQ3: Sự tham gia vào dự toán ngân sách có tác động như thế nào đến kết quả công việc của cấp dưới? Nói cách khác, bài nghiên cứu này được thực hiện là nhằm đánh giá tác động giữa sự hợp lý trong quy trình lập dự toán ngân sách, sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách đối với sự tham gia vào dự toán ngân sách và sự tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách đối với kết quả công việc trong môi trường tại Việt Nam, để đạt được mục đích này, tác giả đã đề xuất mô hình với 3 giả thuyết để kiểm định và chứng minh mối quan hệ giữa các yếu tố nói trên, từ đó đưa ra kết luận và đưa ra các hàm ý quản lý đóng góp cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện theo trường phái thực chứng, sử dụng phương pháp định lượng để xây dựng và kiểm định mô hình và các giả thuyết có trong mô hình. Thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi được gửi đến email của những đáp viên tiềm năng, tác giả đã thu được 337 phản hồi chất lượng và phù hợp với yêu cầu mà tác giả đặt ra cho nghiên cứu này. Kết quả khảo sát và kiểm định với mẫu thu được đã ủng hộ cả 3 giả thuyết mà tác giả đặt ra: Giả thuyết H1: “sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách có tác động dương đến sự tham gia vào dự toán ngân sách”Giả thuyết H2 “sự hợp lý trong quy trình dự toán ngân sách có tác động dương đến sự tham gia vào dự toán ngân sách” Giả thuyết H3 “sự tham gia vào dự toán ngân sách có tác động dương đến kết quả công việc”. Với kết quả kiểm định thu được, nghiên cứu này đã đạt được ba mục tiêu nghiên cứu đề ta. Nghiên cứu đã đưa ra được bằng chứng thực nghiệm về tác động giữa sự hợp lý trong quy trình lập dự toán ngân sách, sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách đối với sự tham gia vào dự toán ngân sách và sự tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách đối với kết quả công việc trong môi trường tại Việt Nam, từ đó giải thích được sự ảnh hưởng qua lại giữa các yếu tố nói trên, cũng như giải thích được kết quả công việc của nhân viên. Căn cứ vào nghiên cứu này, các nhà quản trị đã có thêm cơ sở để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dự toán ngân sách áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium100 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVốn ngân sáchen_US
dc.subjectCapital budgeten_US
dc.subjectSự tham gia của nhân viênen_US
dc.subjectEmployee participationen_US
dc.subjectĐịnh mức thực hiện công việc-
dc.subjectPerformance standards-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleẢnh hưởng của sự hợp lý trong phân phối của dự toán ngân sách và sự hợp lý trong quy trình dự toán ngân sách đến kết quả công việc của nhân viên thông qua sự tham gia vào dự toán ngân sách – bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.